5. วางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบเรียบง่าย (Simple Plan)

เป็นการวางแผนที่เหมาะกับ…

 • ผู้ที่เริ่มต้นวางแผนการเงิน ที่ยังไม่ต้องการความซับซ้อน
 • ผู้ที่มีความต้องการชัดเจนเฉพาะเจาะจงไว้แล้ว
 • ผู้ที่ไม่มีเวลามากพอในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินประกอบการวางแผนการเงินองค์รวม
 • ผู้ที่ยังไม่ไว้วางใจ หรือ ยังไม่สะดวกใจในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทั้งหมดแก่นักวางแผน

การวางแผนการเงินแบบเรียบง่าย (Simple Plan) อาจจะประกอบด้วย

การวางแผนการเงินที่ครอบคลุม ประมาณ 1-2 ด้าน ในช่วงเริ่มต้น โดยแผนการเงินหลักๆจะประกอบด้วย

อ่านแผนการเงินเพิ่มเติม
 • แผนการบริหารการใช้จ่ายเงินก้อนสำคัญ เช่น ซื้อรถ ซื้อบ้าน เรียนต่อ
 • แผนการจัดการภาระหนี้สิน
 • แผนการโอนย้ายความเสี่ยง หรือ การวางแผนประกันภัย
 • แผนการเกษียณ
 • แผนการลงทุน
 • แผนการศึกษาบุตร
 • แผนบริหารจัดการภาษี
 • แผนมรดก หรือ การส่งต่อทรัพย์สิน
สนใจวางแผนการเงินส่วนบุคคล