2. วางแผนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

สำหรับคนวัยทำงานทุกคน การเก็บออมเงินให้ตนเองถือเป็นความสำคัญลำดับต้นๆของการวางแผนชีวิตและการวางแผนการเงิน แต่เนื่องด้วยปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่การจับจ่ายใช้สอยง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ทำให้การ “เก็บออมก่อนใช้จ่าย” เป็นเรื่องยากมากของคนส่วนใหญ่

ดังนั้น รูปแบบการ “บังคับเก็บ” จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนได้เก็บออม และ เหลือเงินออมสำหรับ โอกาสที่สำคัญต่างๆในอนาคต จะดีไหม ถ้าทุกๆปี มีคนคอยเตือนเราให้เราเก็บเงินเพื่อตัวเราเองในอนาคต

การวางแผนทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีมาก ที่จะทำให้เราเหลือเงินเก็บ ด้วยรูปแบบการเก็บออมที่หลากหลายและผลตอบแทนระยะยาวสูงกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคาร ทำให้คนวัยทำงานนิยมวางแผนการเริ่มต้นออมเงินด้วยรูปแบบการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งยังได้ผลพลอยได้ในการลดหย่อนภาษีด้วย

สนใจประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์