3. วางแผนประกันเพื่อการเกษียณและบำนาญ

คุณลองจินตนาการถึงวันที่คุณเดินทางมาถึงวัยเกษียณหลังจากทุ่มเททำงานหนัก เพื่อดูแลคนที่คุณรักมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี คุณฝันถึงวันเกษียณแบบไหน ? เราเชื่อว่าเป้าหมายชีวิตที่สำคัญมากที่สุดของผู้คนทั่วโลก คือการมีช่วงเวลาแห่งวัยเกษียณที่มีอิสรภาพทางด้านการเงิน การที่มีเงินออมมากพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานทางด้านการเงิน มีอิสระที่จะเลือกใช้ชีวิตหลังเกษียณในการทำสิ่งที่อยากทำ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อ คุณมีเงินออมสำหรับวัยเกษียณที่มากพอและอยู่ในรูปแบบทรัพย์สินที่ปลอดภัยสูง

การวางแผนประกันชีวิตเพื่อการเกษียณและบำนาญ จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายพื้นฐานทางการเกษียณของคุณ ในรูปแบบที่มั่นคงและปลอดภัย ด้วยระบบการรับรองผลตอบแทนในรูปแบบเงินคืนทั้งแบบบำเหน็จและบำนาญ สามารถช่วยให้คุณวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ง่ายขึ้น รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือทางการเงินในการลดหย่อนภาษีที่ดีมากรูปแบบนึง

สนใจประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ