4. วางแผนประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง

ขึ้นชื่อว่า การเจ็บป่วย โดยเฉพาะการเจ็บป่วยที่ต้องถึงขั้น นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง นั้น เชื่อว่า ไม่มีใครอยากเป็น เพราะนอกจากสภาพร่างกายและจิตใจจะแย่ลงจากโรคภัยเหล่านั้น สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ตามมา คือ “ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่” ในการดูแลรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้น

ด้วยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่แพงขึ้นๆในแต่ละปี ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นสิ่งที่ต้องวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดี มิเช่นนั้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จะกัดกินเงินออมเพื่ออนาคตของเราอย่างแน่นอน ในบางกรณีที่แย่ไปกว่านั้น อาจถึงขึ้นต้องก่อหนี้สิน เพื่อมาจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเหล่านี้

ดังนั้นในยุคปัจจุบัน ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่า การวางแผนทำประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมกับแต่ละคน ซึ่งปัจจุบันก็มีรูปแบบความคุ้มครองให้เลือกหลากหลายทั้งระดับของความคุ้มครองและเบี้ยประกัน

สนใจประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง