9. บรรยายให้ความรู้ทางการเงิน

บรรยายให้ความรู้ทางด้านการวางแผนประกันและการเงินส่วนบุคคล แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

สนใจต้องการให้เราไปบรรยาย