6. วางแผนการเงินแบบองค์รวม (Comprehensive Plan)

เป็นการวางแผนที่เหมาะกับ…

  • ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดการ หรือ วางแผนการเงินมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถลงมือวางแผนได้ด้วยตนเอง จึงต้องอาศัย นักวางแผนการเงินมืออาชีพ มาคอยชี้แนะและช่วยในการดำเนินการ
  • ผู้ที่มีความพร้อมในการเตรียมและรวบรวมข้อมูลการเงินของตนเอง
  • ผู้ที่พร้อมจะเปิดใจและไว้ใจในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้นักวางแผนการเงินรับทราบ
  • ผู้ที่เข้าใจว่า แผนการเงินที่ดี จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ผู้ที่พร้อมจะให้เวลาและความร่วมมืออย่างเต็มที่ ในการทำงานร่วมกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ

การวางแผนการเงินแบบองค์รวมนั้น โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยแผนหลักๆเกือบทั้งหมด อย่างน้อย 4-5 แผนขึ้นไป และ ในหลายๆ กรณี อาจจะจำเป็นต้องจัดสรรเงินลงไปในแต่ละแผนในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันอย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้ที่จะวางแผนการเงินแบบองค์รวมจึงต้องมีความพร้อมของเม็ดเงินในระดับนึง

วางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม