Category Archives: วางแผนการเงิน

หลักการวางแผนการเงิน ฉบับ มนุษย์เงินเดือน เริ่มต้นได้แบบง่ายๆ ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋า

วางแผนการเงินมนุษย์เงินเดือน

หลักการ วางแผนการเงินมนุษย์เงินเดือน 1.รู้รายได้ ก่อน และ หลัง ภาษีมีคำกล่าวว่า 2 อย่างที่คุณหนีไม่พ้น คือ ความตาย และ ภาษี เงินเดือนของคุณ

การใช้ประกันคีย์แมน ในการวางแผนภาษีสำหรับเจ้าของกิจการ/ เจ้าของธุรกิจ / นิติบุคคล

บทบาทของการ ประกันคีย์แมน กับ การวางแผนภาษีสำหรับเจ้าของกิจการ เป้าหมายสำคัญอันหนึ่งคือ การทำให้ธุรกิจมีกำไร และมีผลประกอบการเติบโตขึ้นทุกปี